Meridiaan tapen

Wat is het?

In 2002 ontwikkelde Josya Sijmonsma de methode Meridiaan Taping, een behandelvorm die is ontstaan vanuit de gedachte dat de unieke eigenschappen van elastische tape te combineren zouden moeten zijn met de principes uit de Meridiaan Therapie en de energieleer.

De Meridiaan Taping zoals ik bij Josya Sijmonsma heb geleerd, is voortgekomen uit de behandelprincipes van de “Acupressuur Massage naar Penzel”. Deze vorm van Meridiaantherapie wijkt op punten af van de klassieke acupunctuur, maar heeft zich bewezen als een waardevolle en zeer bruikbare behandelvorm en wordt vooral in Duitsland veel toegepast.

Meridiaan Taping heeft zijn waarde in de praktijk eveneens al meer dan bewezen. Het is toe te passen als zelfstandige therapievorm, maar vindt zijn waarde ook als toevoeging en ondersteuning van andere mogelijkheden uit het Medical Taping Concept en andere behandelvormen.

Wanneer wordt het toegepast?